Reglementen

Reglement bij reseveren van machines

 1. Reserveren van de machines bij de beheerder: Jos van de Akker 06-19547971.
 2. Machines altijd vooraf reserveren.
 3. Machines maximaal voor 2 dagen reserveren.
 4. Wanneer machines langer dan 1 dag achtereen gereserveerd worden, wordt minimaal 7 uur per dag in rekening gebracht (uitgezonderd de dag van retour). Tenzij anders overeengekomen
 5. Reserveren van machines betekent ook op afgesproken tijd halen en terugbrengen van machines. Niet tijdig terugbrengen bezorgd grote irritatie bij de volgende gebruiker.
 6. Bij niet tijdig annuleren kunnen toch kosten in rekening gebracht worden.
 7. Zorg dat u telefonisch bereikbaar bent als u iets besproken heeft. (voicemail uitzetten of afluisteren!).
 8. Machines, die voor de voormiddag gereserveerd zijn, dienen om 13.00 uur retour te zijn.
 9. Machines die voor een hele dag gereserveerd zijn dienen dezelfde dag retour te zijn.
 10. Machines na gebruik zo snel mogelijk terugbrengen.
 11. Klein materieel halen en brengen van ma. t/m za van 8.00 u tot 17.00 u. Dus niet na 17.00 u terugbrengen.
 12. Werkbonnen invullen bij ophalen en terugbrengen machines volgens instructie op de werkbon.
 13. Bij alle reserveringen is de beslissing van de beheerder bindend.
 14. Onenigheden worden gemeld aan bestuur. Bestuur kan weigering doorvoeren.

Gebruik machines

 1. Altijd alle slangen, aftak-assen en lichtkabels aansluiten. Elektronische bedieningskasten in cabine hangen/leggen.
 2. Bij alle gebruik van machines is beslissing van beheerder bindend.
 3. Storingen en/of mankementen aan machines altijd direct aan beheerder melden.
 4. Gebruik van machines is voor eigen risico. Bij gebreken, neem onmiddellijk contact op met de beheerder, alvorens machine in gebruik te nemen.
 5. Bij grove nalatigheid wordt gebruiker c.q. huurder aansprakelijk gesteld voor de door hem/haar veroorzaakte schade. Per voorval tot een maximum bedrag van 350 euro. Het bestuur beslist hierin.
 6. De werktuigencoöperatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade in welke vorm dan ook.
 7. Na gebruik werktuigen altijd goed reinigen. Bij niet goed reinigen wordt € 25,= kosten per keer in rekening gebracht. Stelregel is “Als de volgende gebruiker vindt dat de betreffende machine niet voldoende gereinigd is, dan wordt hij schoongemaakt op kosten van de voorganger”.
 8. Grof vuil (bv grasresten, resten stalmest etc.) thuis of op perceel laten.
 9. Bij terugbrengen van machine dient altijd de werkbon te worden ingevuld en ondertekend!! Let op!! 15 min. = 0.25 u, 30 min. = 0.5 u en 45 min. = 0.75 u.
 10. Wanneer machines van boer naar boer gaan altijd de gewerkte eenheden doorgeven, bij de beheerder 06-27512833. De machine dient dan ook goed gereinigd te zijn, zo niet dan worden reinigingskosten in rekening gebracht.
 11. Frezen van percelen noteren in ha. Frezen van perceelsranden noteren per uur.
 12. Bij gebruik frezen de freesas altijd schoon maken. Anders reinigingskosten.

Facturering

 1. Tarieven zijn met een minimum van 1 ha, 1 uur of halve dag.
 2. Tarieven o.a. motorzagen zijn incl. brandstof.
 3. Tarieven zijn excl. 21% BTW.
 4. U dient altijd de juiste aantallen op te geven, controle is door het bestuur op iedere wijze geoorloofd.
 5. Machines altijd tijdig reserveren bij beheerder Jos van de Akker 06-19547971

DE WERKTUIGENCOÖPERATIE KAN NOOIT AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR GEVOLGSCHADE IN WELKE VORM DAN OOK!!!